Predikantens bön innan han går nedför predikstolen

Fråga: Efter att predikanten är klar med fredagspredikan och innan han går ned från predikstolen, vänder han sig mot Qiblah, tar upp händerna och börjar åkalla. Är handlingen föreskriven?

Svar: Det är en innovation. Den får inte praktiseras. Det är obligatoriskt att påminna predikanten om det. Det är något som inte gjordes av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Den som innoverar något obehörigt i vår sak är avvisat.”1

1al-Bukhârî (2697).