Predikanten som älskar alla

Tänk inte gott om alla människor. Exempel på det är den egyptiske predikanten Muhammad Husayn Ya´qûbs ord:

”Jag svär vid Allâh att jag älskar er för Allâhs sak.”

Fri är Allâh från brister! Älskar du dem alla för Allâhs sak? Är detta en predikant? Detta är en predikant som har rivit principen benämnd kärlek och hat för Allâhs sak. Jag svär vid Allâh att vi endast älskar de rättfärdiga och ärliga människorna som håller fast vid Qur’ânen och Sunnah invändigt och utvändigt. Vad gäller hycklaren, syndaren och brottslingen, hatar vi dem för Allâhs sak:

”Kärlek för Allâhs sak och hat för Allâhs sak hör till trons hårdaste knut.”1

Shu´ayb al-Arnâ’ût sade att den är god via andra vittnande rapporteringar. al-Albânî sade att den är god i ”Sahîh-ul-Djâmi´”.

Om den här predikanten ser på den här principen på detta vida vis och att han älskar alla för Allâhs sak betyder det att han inte har studerat troslära. Om han hade studerat troslära skulle han inte uttalat sig på detta vis.

1Ahmad (18524).