Predikanten sitter inte mellan två predikningar

Fråga: Författaren nämnde att sittningen mellan två predikningar är rekommenderad. Om predikanten låter bli att sitta efter första predikan och tiger en stund för att sedan inleda den andra predikan. Räknas hans andra predikan?

Svar: Båda hans predikningar räknas, men hans handling motstrider Sunnah. Han går därmed miste om en väldig belöning.