Predikanten predikar i orent tillstånd

Fråga: Krävs det att predikanten är ren för att hans predikan skall vara giltig?

Svar: Nej. Det är inget krav.