Predikanten hälsar inte till åhörarna

Fråga: Om predikanten går uppför predikstolen utan att hälsa till åhörarna. Är hans predikan korrekt?

Svar: Den är giltig, men han har utelämnat en Sunnah. Han har utelämnat en Sunnah och gått emot sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning.