Predikan mot makthavarna

Publicerad: 2012-03-05
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (94 A)
Datum: 1416-01-03/1995-06-01

 

Fråga: Får den som vill fördöma synder göra det från predikstolarna? Hör det till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik?

Svar: Om synderna är utspridda, är det obligatoriskt att fördöma dem från predikstolarna. Han skall dock inte tala om själva individerna. Om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ville fördöma vissa människor, sade han:

”Hur kommer det sig att vissa människor gör så och så?”

Om synderna är få bland människorna, är det olämpligt att fördöma dem från predikstolarna. Att fördöma dem från predikstolarna innebär att sprida dem bland människorna. Man mår inte dåligt av det man inte vet. Skulle synderna bli utspridda bland människorna, skall du som sagt fördöma dem från predikstolarna så att människorna förstår.

Gör däremot inget som hetsar upp människorna mot makthavarna så att de börjar hata dem och trotsa dem. Det är väldigt farligt. Man kan få för sig att det kommer att sätta press på makthavarna så att de börjar hålla fast vid Allâhs religion. Sådant är dock inte fallet om krafterna skulle vara jämstarka. I detta kan fall det finnas en press. Exempel på det är länder utanför Saudiarabien i vilka man tar makten via val. Här kan det leda till att makthavaren får press på sig och blir bättre så att han blir omvald i fall man offentliggör hans ondska.

Vad gäller ett starkt land med makt, blir det absolut inte bättre på det här viset. Det är inte vist att egga medborgarna mot makthavarna så att de börjar hata och trotsa dem eller anse att de är olämpliga makthavare.

Om vi därtill skulle titta runtomkring oss, ser vi att vi har det bra ställt. I vårt land påbjuds det goda och förbjuds det onda offentligt, även om det skulle vara någorlunda svagt. Det finns dock inget annat land som har en religiös polis som påbjuder det goda och förbjuder det onda.

Detsamma gäller domstolarna som är alla baserade på föreskriften. Däri citeras författarna till ”al-Iqnâ´”, ”al-Mughnî”, ”al-Madjmû´” och så vidare. De refererar inte till mänskliga lagar. De refererar endast till Qur’ânen och Sunnah och de lärdas uttalanden som är baserade på dem. Det är en väldigt stor gåva.

Den som önskar fullkomlighet i dag skall se till att först och främst fullborda sig själv innan han försöker fullborda andra. Är dagens medborgare fullkomliga? Nej. Det finns mycket avvikelser i medborgarna. De ljuger, bedrar, uppför sig dåligt, lyssnar på musik och annat. Det finns medborgare som faller i detta. Om vi är på ett sådant sätt är det inte korrekt att vilja att våra makthavare är på Abû Bakrs, ´Umars, ´Uthmâns och ´Alîs nivå.