Pratar inte med den som pratar med Râfidhah

598 – ´Umar bin Muhammad bin Radjâ’ Abû Hafs al-´Ukbarî. Han rapporterade från Abdullâh, son till vår imam Ahmad, Qays bin Ibrâhîm at-Tawâbîqî, Mûsâ bin Hamdân al-´Ukbarî, ´Ismah bin Abî ´Ismah och andra. Han var en rättfärdig dyrkare. Flera har rapporterat från honom däribland Abû ´Abdillâh bin Battah som sade:

”Om du ser en person från ´Ukbarâ tycka om Abû Hafs bin Radjâ’ så skall du veta att han är Sunnî.”

Muhammad bin ´Abdillâh al-Khayyât sade:

”Abû Hafs bin Radjâ’ talade inte i tio dagar med den som talade med en Râfidhî.”

Jag läste i en av våra kollegors böcker:

”Om en Râfidhî dog i ´Ukbarâ och Abû Hafs bin Radjâ’ fick höra att någon hade sålt lakan till liket, tvättat det eller burit på det, bojkottade han honom på grund av det.”