Praktiserar större avguderi utav okunnighet

Fråga: Vad är domen för personen som praktiserar större avguderi utav okunnighet?

Svar: Han är inte ålagd något. Skulle han däremot uppmanas till sanningen, måste han följa den.

Jag kan dock inte föreställa mig att han är okunnig om större avguderi om han inte är en ny muslim eller lever på en ödemark långt borta från de lärda. Det kan däremot föreställas. Det är emellertid osannolikt att en person lever bland människorna och är okunnig om det. I detta fall är han slarvig för att han inte har frågat och sålunda är han syndig.