Praktiserande kvinna vid den beblandade fakulteten

Fråga: Jag är en kvinnlig student som studerar medicin. Efter att ha slutit mig till fakulteten vägledde Allâh mig till den raka vägen varpå jag täckte ansiktet och började hålla fast vid Qur’ânen och Sunnah. Mina studier vid fakulteten fordrar dock flera synder varav den största är beblandningen mellan män och kvinnor från att jag går hemifrån tills att jag återvänder hem. Fakulteten är beblandad och den kommunala transporten dit och gatorna är också beblandade. Jag har bara några år kvar till examen. Jag vill stanna hemma och hoppa av studierna på grund av synderna och inte på grund av själva studierna. Mina föräldrar är fast beslutna om att jag skall fullfölja studierna. Jag är förvirrad nu. Skall jag lyda dem? Och vem syftar Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på när han säger att den som behagar människorna med något som förargar Allâh så blir Allâh arg på honom och får människorna att bli arga på honom? Anses jag vara olydig mot dem om jag inte lyder dem i detta?

Svar: Om det verkligen är så som kvinnan beskriver det, så får hon inte fortsätta sina studier. Hon behöver inte lyda sina föräldrar och fullfölja studierna. Ty lydnaden till föräldrarna är underordnad lydnaden till Allâh (´azza wa djall). Lydnaden till Allâh är den främsta och mest prioriterade lydnaden. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) förbjuder kvinnan visa sitt ansikte för främmande män och blandas med dem på det omnämnda sättet. Det är bättre att hon byter universitet och område som inte består av denna beblandning. Annars får hon stanna hemma. Allâhs (ta´âlâ) uppehälle når alla.