Politiskt snack i moskén

Fråga: Den senaste tiden sätter sig de bedjande i moskén och talar om de hemska utvecklingarna, makthavarnas uttalanden och krig. Är det korrekt?

Svar: Det är inte korrekt.

Frågeställare: De talar om samfundets tillstånd.

al-Albânî: Det bekräftas bara av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord i den kända hadîthen:

”Allâh skall ta ut rädslan ur era fienders bröst och kasta svaghet i era hjärtan.” De sade: ”Vad är svaghet, Allâhs sändeubd?” Han svarade: ”Kärlek till det här livet och hat till döden.”

Dagens människor har dött innan de har dött.

Fråga: Även om det bara handlar om att förmedla de senaste nyheterna? Man kanske frågar varandra om senaste nytt.

Svar: Det är inga problem om sittningarna är lugna, nyttjas för kallet till islam och besitter islamiska karaktärer. Det får inte vara en smaklös politisk sittning. Det är tillåtet om dessa villkor uppfylls.