Politik för politiker

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

at-Tawhîd Awwalan, sid. 36-37

Att sysselsätta sig idag med politik är bara distraherande. Visserligen förnekar vi inte politik, men vi anser att allting ska ske i föreskriven och logisk ordning. Vi ska börja med dogmen, därefter med dyrkan och därefter med uppförandet för att dels korrigera dem, dels för att uppfostra i dem. Därefter kommer den politiska fasen i dess föreskrivna bemärkelse. Politik handlar om att styra samfundet, men vem ska styra det? Inte individer som grundar partier, rörelser eller grupper, utan makthavaren som muslimerna lovar trohetseden. Det är han som måste ha kunskap om dagens politiska vetenskap. När muslimerna är oeniga, vilket de är idag, ska varje makthavare anamma uppgiften utifrån sin del som har styr över. Vi däremot gagnas inte av politisk vetenskap om vi så skulle säga att vi förstår oss på den som sig bör. Ty vi har inte förmåga att styra något, vi är inga beslutstagare i samfundet. Bara det betyder att hela saken är värdelös.