Polis i ett land som inte styr med islam

Fråga: Det finns en hadîth i vilken det nämns makthavare som tar till sig onda människor och skjuter ifrån sig bra människor och att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att man är deras uppbördsman eller polisman. Är det förbjudet för oss att ha dessa anställningar eller alla anställningar?

Svar: De och deras jämlikar och inte de och andra. Det är klart och tydligt att detta förbud beror på att makthavarna inte låter islam styra. Däremot skall man inte säga att det berör dessa [omnämnda] anställningar och alla andra anställningar. Vi vet ju att det finns anställningar som inte behöver stödja makthavaren som inte styr med det som Allâh har uppenbarat. Låt oss ta det enklaste exemplet för det; böneutroparen, imamen, moskéns vaktmästare och dylikt. Man kan inte tänka sig att dessa anställningar stödjer det osunda styret under vilket det finns anställningar som förbudet berör. Ty dessa anställningar stödjer styret som inte är utmed det som Allâh har uppenbarat. Men vad gäller de exempel som jag nyligen har nämnt och att lära barnen Qur’ân-läsning och islamisk föreskrift och grund, så kan de inte betraktas som de anställningar som hadîthen förbjuder.