Pojkurinen är oren

Muslim sade:

286 – Zuhayr bin Harb berättade för oss: Djarîr berättade för oss, från Hishâm, från sin fader, från ´Â’ishah som sade:

”Ett spädbarn togs till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varpå det urinerade i hans knän. Då kallade han på vatten och hällde det på det.”

Håll fast vid din kännedom att det endast finns delade åsikter om hur något med pojkurin på skall renas, inte huruvida den är smutsig eller inte. Vissa av våra kollegor har utropat samstämmighet om att pojkens urin är oren. Den ende som tycker annorlunda är Dâwûd adh-Dhâhirî.

al-Khattâbî och andra sade att pojkurinen skall blötläggas för underlättnadens skull, inte för att den är ren. Det stämmer. Och angående åsikten som Abûl-Hasan bin Battâl, och därefter al-Qâdhî ´Iyâdh, tillskrev ash-Shâfi´î och andra om att pojkurinen är ren varför den bara skall blötläggas, så är den falsk.