Pojke och man med imam

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/378-379)

542 – Jag frågade min fader hur en man och en pojke ska stå i bönen. Han svarade:

Imamen ska stå mellan dem. Så gjorde ´Abdullâh med ´Alqamah och al-Aswad och sade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde så; han stod i mitten och inte framför dem.”