Pojkarnas och kvinnornas placering i samlingsbönen

Författaren sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) placerade männen framför pojkarna, därefter pojkarna bakom dem och därefter kvinnorna bakom pojkarna. Rapporterad av Ahmad och Abû Dâwûd.”

De bägges berättarkedjor är svaga. I dem finns Shahr och han är svag, vilket har nämnts flera gånger. Det finns flera autentiska hadîther om att kvinnorna skall stå bakom männen, men det finns bara en hadîth som säger att pojkarna skall stå bakom männen och det är denna – och den utgör inget bevis. Således tycker jag att det är harmlöst att pojkar står i samma rad som männen om raden är rymlig. Beviset för det är den faderlöse pojkens bön bredvid Anas bakom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).