Poängterar ens hunger och törst under fastan

Fråga: Vad är domen för att man under fastan berättar om hur besvärlig fastan är och att man är hungrig eller törstig? Nollställer detta fastans belöning? Vi hör hur många människor talar på detta vis.

Svar: Det har redan angivits att fastan endast nollställs av faktorerna som bryter den. Däremot sjunker till synes belöningen om man säger det utav klagomål på fastan och brist på välbehag med den.