Poängen ligger i beskådningen av nymånen

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
Källa: Tuhfat-ul-Ikhwân, sid. 163-164

Fråga: Hur skall människorna fasta om beskådningen av nymånen skiljer sig åt i de olika länderna? Är människorna i fjärran länder, som USA och Australien, ålagda att fasta enligt Saudiarabiens beskådning av nymånen då de inte har sett nymånen?

Svar: Den korrekta åsikten är att hålla sig till beskådningen utan att ta hänsyn till de olika platserna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att man går efter beskådningen utan att detaljera den. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Fasta när ni ser den och bryt fastan när ni ser den. Om den däremot skulle vara oklar för er, skall ni fasta trettio [dagar].”1

Tillika sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

“Fasta inte förrän ni ser nymånen eller fullborda den beräknade tiden. Bryt inte fastan förrän ni ser nymånen eller fullborda den beräknade tiden.”

Hadîtherna med liknande innebörd är många.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnde inte de olika platserna nymånen visar sig olika på, även om han kände till denna fråga.

1al-Bukhârî och Muslim.