Poängen ligger i att orenheten försvinner

al-Bukhârî sade:

312 – Abû Nu´aym berättade för oss: Ibrâhîm bin Nâfi´ berättade för oss, från Ibn Abî Nadjîh, från Mudjâhid som berättade att ´Â’ishah sade:

”Vi hade bara ett klädesplagg som vi genomgick våra månadsperioder i. Om det blev nedfläckat av blod, vätte vi det med saliv och skrapade bort det med nageln till dess att det blev rent.”

´Â’ishahs hadîth bevisar att orenheten upphör oavsett tillvägagångssättet som likviderar den. Det är den korrekta åsikten. Det behövs alltså inget vatten för att orenheten skall försvinna. Så länge orenhetens substans försvinner så är föremålet rent oavsett medel – och Allâh vet bättre.