Plikten i Senegal

Fråga: Varje år i samband med Rabî´ al-Awwal samlas Senegals Sûfiyyah och Tidjâniyyah för att läsa al-Bûsayris dikt ”al-Burdah”. Vad är domen för att läsa poesin och vad är vi ålagda i förhållande till handlingen?

Svar: Ni är ålagda att lära ut. Lär dem Sunnah och förbjud dem innovationer. Lär dem Tawhîd. Lär dem, de är okunniga. Lär dem så att Allâh vägleder den Han vill bland dem. Lär dem och klargör för dem.

Beträffande ”al-Burdah”, så är det en hednisk poesi. Det är inte tillåtet att läsa den. Där säger han:

Du ädlaste skapelse! Jag har ingen annan att vända mig till vid olyckor än dig.

Var är Allâh då? Tar han skydd hos sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och glömmer bort Allâh (´azza wa djall)?

Om du inte ärar mig på Domedagen och tar tag i min hand, är jag misslyckad.

Han glömde bort Allâh (´azza wa djall). Det är extremt och överdrivet.