Plikten i att varna för trosläror som motstrider följeslagarnas troslära

De förträffliga generationerna har gått bort. Dessa dogmatiska meningsskiljaktigheter som har dykt upp den senaste tiden fanns inte på den tiden.

De som motstrider vår troslära motstrider följeslagarnas och efterföljarnas troslära. Dessa människor skall fördömas och deras meningsskiljaktighet skall avslås.

Vad gäller meningsskiljaktigheten som fanns på följeslagarnas tid och som det är tillåtet att göra Idjtihâd inom, så måste den förbli.