Plikten i att följa Salaf i samtliga frågor

Till de viktigaste frågorna som en människa måste följa, hör att hon följer Salaf i samtliga frågor som Tawhîd, dyrkan och affärer. Likaså skall hon undvika dispyter och debatter, ty dispyter och debatter låser dörren till det rätta och korrekta. Dispyter och debatter får människan att tala och kämpa för sin egen skull. Skulle sanningen visa sig för henne, kommer hon antingen att förneka den eller också tolka den för att stöda sig själv och besegra fienden.

Om du ser din bror disputera och debattera efter att sanningen har klargjorts för honom, skall du fly från honom på samma sätt som du flyr från ett lejon. Säg till honom att du inte har något annat val. Lämna honom.

Likaså är skolastik slöseri med tid. Denna lära handlar om att filosofera om de klaraste och tydligaste frågorna. En gång kom följande fråga upp till mig när jag undervisade några studenter: Vad är intellektet för något? Vad är dess terminologiska, traditionella och religiösa definition?

Det har ingen definition. Detta är något skolastiken har fört in till oss. Den som sitter och funderar vad intellektet är för något kommer att bli galen. Intellektet är klart och tydligt och är inte i behov av någon definition. Via sina tvivel och definitioner lockar de människorna från sanningen och Salafs enkla metodik. Läs Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs (rahimahullâh) avvisningar av dessa människor för att se vilken villfarelse de följer. Vad är det som har fått stora lärda att tolka Allâhs egenskaper? Jo, det är skolastik. De filosoferade och sade:

””Om det är så och så, betyder det att det är så och så. Om Han verkligen har rest Sig över tronen, betyder det att Han är begränsad. Varför? Jo, för att tronen är begränsad. Om man verkligen kan se Honom, betyder det att Han befinner Sig i en riktning. Och om Han är i en riktning, betyder det att Han är en kropp och så vidare…”.”

De ger dig denna typ av åsikter för att du ska fara vilse medan de tror att de vägleder dig.