Plikt att betala allmosa på kvinnors smycken

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (6/2/1183-1885)

2978 – Fâtimah bint Qays (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

Jag kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med ett halsband som vägde 70 mesghal guld och sade: ”Allâhs sändebud! Ta från det den andel som Allâh har ålagt.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog 1.75 mesghal. Jag sade: ”Allâhs sändebud! Ta från det den andel som Allâh har ålagt.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) delade följaktligen upp det bland de sex målgrupperna och andra och sade: ”Fâtimah! Sanningen (´azza wa djall) har inte lämnat kvar någonting åt dig.” Då sade jag: ”Allâhs sändebud! Jag behagas av det som Allâh (´azza wa djall) och Hans sändebud behagas av.”

Rapporterad av Abûsh-Shaykh i ”Intiqâ’ Ibn Mardûyah”. Dess berättarkedja är autentisk.

Hadîthen, samt alla andra relaterade hadîther som jag har nämnt i ”Âdâb-iz-Zifâf”, är ett konkret bevis för att det var allom bekant obligatoriskt att betala allmosa på kvinnornas smycken på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. Fâtimah bint Qays kom med sitt halsband till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att han skulle ta allmosa från det. Förhoppningsvis kommer de att övertyga dem som fortfarande ger utslag om att allmosa inte behöver betalas på smycken varvid de berövar de fattiga få sin rätt från de rika.