Platt jord, rund jord

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 922

Allâh (subhânah) sade:

وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

Och åt jorden, hur den har bretts ut?”1

Det vill säga utvidgats så att skapelserna kan få fotfäste på den, så den och plantera den, bygga på den och beträda den och mycket mer. Att jorden är platt betyder dock inte att den inte är rund och helt omsluten av sfären. Dess rundhet bekräftas både av Uppenbarelsen, rationaliteten, materialiteten och beskådningen, framför allt idag då merparten av jorden är upptäckt.

188:20