Pinne vid graven för åtskillnadens skull

Fråga: En person sticker ned en pinne i marken vid sina föräldrars gravar för att kunna särskilja dem från andra. Är det tillåtet?

Svar: Det är okej. Man kan sätta en pinne eller en sten. Det är okej. Det skall dock inte skrivas eller målas något. Det är inte tillåtet.