Piller som skjuter upp menstruationen under Ramadhân

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin Bâz
Källa: al-Fatâwâ al-Muta´allaqah, sid. 98

 

Fråga: Vissa kvinnor tar piller för att slippa få sin menstruation under Ramadhân, bara för att de inte skall missa någon dag. Anses denna handling vara korrekt?

Svar: Jag anser att handlingen är ofarlig så länge den inte skadar dem. Jag känner inte till att det finns något som förbjuder det. Det finns en stor
fördel för dem att fasta tillsammans med människorna och slippa att ta igen dagarna efteråt.