Piller mot månadscykeln i Ramadhân

Fråga: Får en kvinna ta piller för att förhindra sin månadscykel i Ramadhân?

Svar: En kvinna skall aldrig ta sådana piller. Jag har fått det bekräftat från läkarna att de är mycket skadliga för livmodern, nerverna och blodet. Allt skadligt är förmenat. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen skada och ingen skadegörelse.”1

1Ibn Mâdjah (2340-2341). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (7517).