Piller mot månadscykel i Ramadhân

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (19/268-269)

Fråga: Får kvinnan ta piller för att förhindra sin månadscykel i Ramadhân?

Svar: Jag tycker inte att en kvinna ska ta sådana piller, varken i Ramadhân eller annars. Enligt läkarna är sådana piller mycket skadliga för livmodern, nerverna och blodet. Allt skadligt är förbjudet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen skada och ingen skadegörelse.”1

Jag har fått reda på att många kvinnor som tar sådana piller upplever oregelbundna och skiftade månadscyklar varefter de tröttar ut de lärde. Därför avråder jag kvinnorna från sådana piller i alla fall.

1Ibn Mâdjah (2340-2341). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ul-Djâmi´” (7517).