Pilgrimens utsmyckade hus

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (9)

Fråga: Hör det till Sunnah att utsmycka pilgrimens hem efter hans återkomst?

Svar: Tvärtom. Om pilgrimen är nöjd med att hans hem utsmyckas, sjunker hans belöning om den inte nollställs helt och hållet. Det är ögontjäneri och hopp om ett bra rykte. Om pilgrimen inte är nöjd med handlingen, är det familjen som är ansvarig för den.