Petrus – innehavare av nycklarna till himmelriket eller Satan?

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Hidâyat-ul-Hayârâ, sid. 193-194

Fler bevis på motsägelser i Evangelierna är att Messias ska ha sagt:

Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. 18Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. 19Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.”1

Bara några rader efteråt sade han till samma person:

23Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: ”Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.”2

Hur kan Satan ha nycklarna till himmelriket?

1Matteusevangeliet 16:17

2Matteusevangeliet 16:23