Perversa upprorsmän

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (12/199-200)

Muslim sade:

1848 – Shaybân bin Farrûkh berättade för oss: Djarîr berättade för oss: Ghaylân bin Djarîr berättade för oss, från Abû Qays bin Riyâh, från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som utelämar lydnad och skiljer sig från Samlingen och dör, dör den förislamiska tidens död. Den som strider under en blind ledning och förargas utav fanatism, kallar till fanatism eller stödjer fanatism och dödas, upplever den förislamiska tidens död. Den som revolterar mot mitt samfund och angriper både dess fromma och dess syndare, skonar inte dess troende och efterlever inte de allierades allians, tillhör inte mig och jag tillhör inte honom.”

Att denne dör den förislamiska tidens död åsyftar de förislamiska människornas kaotiska tillstånd då de saknade ledare. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som strider under en blind ledning…”

Det vill säga en blind sakfråga som saknar klar riktning, sade Ahmad bin Hanbal och majoriteten. Ishâq bin Râhûyah sade:

Det är som att du bekrigar ett folk utav fanatism.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

… och förargas utav fanatism, kallar till fanatism eller stödjer fanatism…”

Det vill säga att han krigar utav en innerlig frestelse eller ilska för saken.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som revolterar mot mitt samfund och angriper både dess fromma och dess syndare, skonar inte dess troende…”

Det vill säga att han struntar i vad han gör med samfundet och konsekvenserna och straffet för sin handling.