Peruk för cancersjuk kvinna

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (26)

Fråga: En kvinna har tappat sitt hår till följd av cancer – må Allâh skydda oss och er mot det. Får hon bruka peruk? Vad ska hon göra?

Svar: Nej. Peruk är hårförlängning. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbannade kvinnan som förlänger hår och ber om hårförlängning. Hon får härda. Om Allâh vill växer hennes hår ut igen. Hon får täcka sitt hår och vänta. Om Allâh vill växer hennes hår ut igen.