Personligt pass mot betalning

publicerad
01.05.2010

Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (51)

Fråga: I Algeriet tar myndigheterna religiösa mäns pass och ger dem endast tillbaka mot betalning. Är det tillåtet att betala för att återfå sitt pass?

Svar: Det är inte bara tillåtet, utan också obligatoriskt. Detta är inte den muta som förbjuds av Sharî´ahn. Mutor är att betala pengar för att avvärja något rätt eller få något orätt. Det hör inte till mutor att den förtryckte betalar för att återfå sin missbrukade rättighet. Och vad gäller förtryckaren, så är han förtryckande oavsett om han blir mutad eller inte.