Personligt pass mot betalning

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (51)

Fråga: I vissa länder tar myndigheterna religiösa mäns pass och ger dem endast tillbaka mot betalning. Är det tillåtet att betala för att återfå sitt pass?

Svar: Det är inte bara tillåtet, utan också obligatoriskt. Detta är inte den muta som förbjuds av föreskriften. Mutor är att betala pengar för att avvärja något rätt eller få något orätt. Det hör inte till mutor att den förtryckte betalar för att återfå sin missbrukade rättighet. Och vad gäller förtryckaren, så är han förtryckande oavsett om han blir mutad eller inte.