Personerna bakom ungdomarnas splittring

Du skulle ha tillkännagett orsakerna bakom splittringen av Salafiyyûns ungdomar och dem som orsakar den för att sedan förkunna sanningen och behandla dem som har splittrat ungdomarna och innoverat osunda principer för att försvara Ahl-udh-Dhalâl wal-Bid´a. Kritisera deras osunda principer och fundament, vilsna metodiker, försvar av Ahl-ul-Bid´a wadh-Dhalâl, kamp mot Ahl-us-Sunnah och förvanskning av deras metodik och lärda.

Du skulle ha namnget de rebelliska upprorsmännen som har förstorat prövningen och dess fara. De har orsakat denna prövning och blåst liv i den med sina lömska sätt och falska principer. De har stiftats för att riva Ahl-us-Sunnahs metodik och störta deras lärda. Många människor har lurats av dessa lömska sätt, låtsasgråt och falska principer vilkas motiv är att avvisa sanningen och vilseleda skapelsen. Prövningen har blivit allt större och farligare med dessa människor. Till dess konsekvenser hör att många Ahl-us-Sunnah har gått vilse. Många har avskräckts efter att ha varit på väg dithän. Självklart är det känt vem som ligger bakom prövningen och splittringen i Salafiyyahs kall.

Detta manifest är vad ett råd fordrar. Råd och manifest är något av det viktigaste som sändebuden (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes med. Allâh (ta´âlâ) sade om Sin profet Nûh:

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

”Jag framför min Herres budskap till er och ger er goda råd – Allâh har låtit mig veta vad ni inte vet.”1

Han (ta´âlâ) sade om Sin profet Hûd:

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي وَأَنَاْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ

”Jag framför min Herres budskap till er. Jag är en rådgivare som ni kan lita på.”2

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

”Vi har aldrig sänt ett sändebud som inte talade samma språk som det folk [till vilket han sändes], så att han klart kunde lägga fram [sitt budskap] för dem. Men Allâh vilseleder den Han vill, och Han vägleder den Han vill – Han är den Allsmäktige, den Allvise.”3

De lärda är profeternas arvingar i detta råd, manifest och annat.

I och med att ditt manifest inte har levt upp till dess krav religiöst sett, anser jag det vara obligatoriskt för mig att fullborda det som en välvilja för islam och muslimerna. Därför säger jag att att ledarna, uppfinnarna och provokatörerna bakom dessa prövningar är kända hos de smarta Ahl-us-Sunnah. De är ´Adnân ´Ar´ûr, Abûl-Hasan al-Ma’ribî, ´Alî al-Halabî och de som följer dem och håller fast vid deras principer och metodik. Dessa människor strider mot Ahl-us-Sunnah och försvarar de största Ahl-ul-Bid´a. De färdas på den store egyptiske frimuraren Muhammad ´Abduhs och hans elev Djamâl-ud-Dîn al-Qâsimîs väg.

17:62

27:68

314:4