Personer som det måste varnas för

Frågan rörande gruppernas mångfald behöver skrivas ned i en bok så att man kan veta att människor som tillåter gruppmångfald som Yûsuf al-Qaradhâwî, ´Abdul-Wahhâb ad-Daylamî, Salâh as-Sâwî och ´Aqîl al-Matrafî kallar till förvirring. Det måste finnas studenter som tar sig an att skriva en bok bestående av hadîther och Qur’ân-verser för att avslöja dessa människors tillstånd.

Salâh as-Sâwî är Sa´îd Hawwâs efterträdare. Du, Salâh as-Sâwî, kommer att dö liksom dina böcker och din ideologi kommer att dö. På samma sätt dog Sa´îd Hawwâ, hans böcker och hand ideologi. Jag vet att du var en rättfärdig man när du kom till Egypten. Jag varnar dig för att dö i detta tillstånd. Du manar till splittring och uppdelning bland muslimerna och verkställer USA:s plan. USA vill att vi förblir splittrade och uppdelade.