Personer som bara ber och fastar när det är Ramadhân

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Fiqh-ul-´Ibâdât, sid. 248
Madâr-ul-Watan, 1424

 

Fråga: Ädla Shaykh! Vad säger man om dem som bara ber och fastar när det är Ramadhân? Så fort Ramadhân är över, låter de bli att be och fasta.

Svar: Det som klargjorts för mig via bevis, är att en person endast anses vara otrogen om han inte alls ber. Vad gäller den som ber ibland och låter bli ibland, tycker jag inte att bevisen
visar att han är otrogen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Pakten mellan oss och dem är bönen. Den som då lämnar den, har hädat.”

”Mellan en man och avguderi och otro, är att låta bli att förrätta bönen.”

Däremot tvivlar jag på en persons tro om han bara ber och fastar under Ramadhân. Om han är en sann troende, ber han både under Ramadhân och efter Ramadhân. Att han bara känner sin Herre i Ramadhân, får mig att tvivla på hans tro. Däremot säger jag inte att han är otrogen. I stället handlar jag passivt i denna fråga och överlåter hans fråga till Allâh (´azza wa djall).