Personen som reser för att kalla till islam

Fråga: Byarna är i ett mycket stort behov av kallare. Vi åkte till en by. Det finns ingen i den som kallar. Varje fredag kommer en från Djamâ´at-ut-Tablîgh till dem och du vet vad de talar om.

al-Albânî: Ja. Fri är Allâh från brister!

Fråga: Vi var nyligen i ´Aqabah. De säger att de är övergivna och att de är i behov av kallare i ´Aqabah. De har bättre acceptans än folket i ´Ammân.

Svar: Det råder inga tvivel om att dessa resor gagnar oerhört mycket. Men den som vill resa för att kalla måste antingen vara lärd eller också en stark student. Ty han kan bli överraskad av frågor som kan ställa honom mot väggen och få honom att svara utan kunskap. Följaktligen blir hans vinst till en förlust. Så dessa resor är alltså ett måste, men inte på Djamâ´at-ut-Tablîghs sätt.