Person testamenterar att begravas i en moské

Fråga: Vi bor i utkanten av en huvudstad. I vårt kvarter finns det bara en moské. Moskén är byggd av en person som bodde i kvarteret och testamenterade att begravas i moskén, vilket han också blev. Han är begravd intill väggen bakom bönenischen. Graven är jämn med marken och inte upphöjd. Invånarna i kvarteret har bett den dödes arvingar gräva upp liket och begrava det på begravningsplatsen. Arvingarna har dragit ut på processen. Till sist frågade han en turbanprydd man i vår hemstad som sade att bönen är tillåten och att det inte är obligatoriskt att gräva upp liket. Vi frågade vår Shaykh och ´Allâmah X som sade att det är obligatoriskt att gräva upp liket och be någon annanstans om det så är i någons hem. Han sade att vi är skyldiga att bygga en ny moské. Trots det fortsätter människorna be i den första moskén. Vad är domen för att be i den moskén? Får vi be ensamma eller skall vi gå till moskén? Vad måste vi göra?

Svar: Det är inte tillåtet att uppfylla det testamentet, än mindre obligatoriskt. Så fort han skänker moskén i stiftelse avsäger han sig äganderätten. Han har ingen rätt att begravas i moskén. Att begravas i den är som att begravas på en orättvist beslagtagen mark och kanske till och med värre. Den dödes förmyndare är ålagda att gräva upp liket och begrava honom på muslimernas begravningsplats.

Beträffande bönen i den moskén, så är det bättre att ni ber i en annan moské. Om ni inte har en annan moské skall ni se till att inte be mot graven. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att det bes mot gravar1. Be till höger eller till vänster om graven. I så fall är det okej att be i moskén eftersom den byggdes innan graven grävdes. När graven grävdes skändades moskén, men det innebär varken att bönen är ogiltig för det eller att platsen blir till en begravningsplats.

Om det finns risk för framtida prövningar på så sätt att folk får för sig att moskén är byggd på en grav, så är det bättre att överge den. I så fall är det de som har förhindrat människorna att be i den som är de syndiga, i detta fall den dödes förmyndare som ligger bakom handlingen.

Till följd därav råder jag dem ännu en gång att gräva upp liket ur moskén och begrava honom bland muslimerna.

Observation

Om ni redan har frågat Shaykh och ´Allâmah X för att praktisera hans utslag, så skall ni hålla er till hans utslag. Ty ni har frågat honom för att ni anser att han säger sanningen som ni dyrkar Allâh med. Och om ni har frågat honom enbart för att veta vad han säger, så är det okej att inte följa hans svar.

1Muslim (972).