Person sluter sig till bönen när imamen är i Sudjûd

Fråga: Om en person sluter sig till bönen när imamen är i Sudjûd, åligger det då honom att lägga händerna på bröstet innan han går ned i Sudjûd eller skall han säga Takbîr och gå direkt ned i Sudjûd?

Svar: Han skall gå ned i Sudjûd direkt. Han lägger händerna på bröstet om han sluter sig till bönen när imamen står upp. Om han skall gå ned i Sudjûd direkt så skall han inte först lägga händerna på bröstet.