Person säger att Qur’ânen är skapad

´Allâmah ´Abdur-Razzâq bin ´Afîfî (d. 1415)

Fatâwâ wa Rasâ’il (1/173)

Fråga: Vad är domen för den person som säger att Qur’ânen är skapad?

Svar: Det är större otro. Dock ska han inte beskyllas för otro förrän han vet och får alla ursäkter undanröjda och sedan vidhåller sin åsikt.