Person missar en Rak´ah med imamen som gör Taslîm efter tre Raka´ât

Fråga: Jag slöt mig till samlingen efter att ha missat en Rak´ah. Imamen hade dock gjort Taslîm efter endast tre Raka´ât med samlingen. Vad skall jag göra?

Svar: Du skall fullborda din bön. Fortsätt be utmed det du har hunnit med imamen. Fullända din bön. ´Asr består ju allmänt känt av fyra Raka´ât. När imamen gör Taslîm reser du dig upp och fulländar det som du har missat.