Person lämnar bönen ett par dagar

Fråga: Om en person låter bli att be helt och fullt under flera dagar, måste han då bada och uttala trosbekännelsen och skall han ta igen bönerna som han lämnade utan ursäkt?

Svar: Han är skyldig att ångra sig inför Allâh och slå vakt om bönen med avsikten att be den alltid och inte till och från. Han skall ångra sig inför Allâh för allt tidigare och slå vakt om sin bön. När han ångrar sig och börjar be återvänder han till islam. Ty avfällingen återvänder till islam genom att göra det han förnekade. Denne har lämnat bönen och förnekat den. Alltså är hans ånger i form av att slå vakt om bönen.

Det räcker inte att han vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud förrän han slår vakt om bönen. Han har ingen nytta av trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud förrän han slår vakt om bönen.