Person inleder bönen ensam och avslutar den som en imam

al-Bukhârî sade:

117 – Âdam berättade för oss: Shu´bah berättade för oss: al-Hakam berättade för oss: Jag hörde Sa´îd bin Djubayr berätta från Ibn ´Abbâs som sade:

”En natt övernattade jag hos min moster och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustru Maymûnah bint al-Hârith. Det var hennes natt och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var hos henne. Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade bett ´Ishâ’ kom han hem och bad fyra Raka´ât. Därefter sov han. Sedan vaknade han och sade: ”Den lille gossen sover” eller liknande. Därefter reste han sig upp och likaså reste jag mig upp och ställde mig till vänster om honom varpå han tog mig till sin högra sida. Han bad fem Raka´ât och sedan två Raka´ât. Därefter sov han så att jag kunde höra honom snarka. Efter det gick han ut och bad.”

Hadîthen bevisar att det är tillåtet för en person att inleda bönen ensam och under bönen avse samling, det vill säga att han under bönen avser att leda den. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inledde bönen ensam och avslutade den i egenskapen av en imam. Dessa ändringar har olika scenarion och de lärda har delade åsikter om dem.

1 – Några lärda säger att en person inte kan ändras från ensam till imam utan hänsyn till om bönen är obligatorisk eller rekommenderad. Deras förhållande till Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) hadîth är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) anade starkt att Ibn ´Abbâs skulle sluta sig till honom.

2 – Somliga lärda säger att det är tillåtet i den frivilliga bönen till skillnad ifrån den obligatoriska. Deras bevis för det är Ibn ´Abbâs hadîth. De anser att det är långsökt att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) visste att han skulle komma och be med honom med tanke på att han sade:

”Den lille gossen sover.”

I princip är det inte alls så.

3 – Vissa lärda säger att det är tillåtet i såväl den obligatoriska bönen som i den frivilliga. Deras bevis är att det inte finns något bevis som förbjuder det. I princip är det lovliga i den frivilliga bönen också lovligt i den obligatoriska bönen så länge inte motsatsen bevisas. Detta är den starkare åsikten.