Person hittar gravar i sin plantage

Fråga: Jag har en plantage som omges av en mur. Innanför muren finns en grav. Dess ficka syns på jorden. Jag frågade de äldre om det och de sade att graven är på det viset och att de aldrig har känt till det. När jag började rensa platsen för att utvidga plantagen insåg jag att det finns fem till gravar. Plantagen har utvidgats inom dess murar. Har jag gjort något fel?

Svar: Graven skall förbli respekterad till dess att liket har förtvinat. Jag anser att du skall gå till er domare i domstolen och låta honom se gravarna. Hans domslut kommer att vara bra – om Allâh (ta´âlâ) vill.