Person går till begravningsplatsen för att be för alla som nyligen har dött

Fråga: Är det föreskrivet att gå till begravningsplatsen och be begravningsbönen för alla döda som nyligen har avlidit?

Svar: Det är en tillgjordhet. Om han kände en person som har dött och missat be begravningsbönen för honom innan begravningen, så är det okej att han går till dennes grav och ber begravningsbönen för honom. Så gjorde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med den svarta slavinnan som tog hand om moskén. Men att göra det med alla människor och leta efter färska gravar för att be begravningsbönen för dem är en tillgjordhet. Handlingen är grundlös såvitt jag vet.