Person går förbi den bedjande i Sudjûd

Fråga: Om man är i Sudjûd och en person försöker passera en, får man förhindra honom med händerna eller huvudet?

Svar: Han kan inte förhindra honom med händerna. Om han gör det blir han tvungen att lyfta på händerna. Han är ålagd att ha händerna på marken i Sudjûd.

Detsamma gäller huvudet; det är för svårt. Han kan skada pannan om han flyttar på huvudet mot marken. Således skall han tillsynes låta honom vara till dess att han är klar med Sudjûd.