Person förnekar magins och det onda ögats existens

publicerad
24.01.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://alfawzan.ws/node/2037

Datum: 1430-08-21/2009-08-12

Fråga: Vad är domen för personen som hävdar att han inte tror på att det onda ögat och magin existerar?

Svar: Han beljuger Qur’ânen och Sunnah som både bevisar det onda ögat och magin. Den som säger att han varken tror att det onda ögat eller magin existerar, beljuger bevisen.

Skulle han däremot vara okunnig, är det obligatoriskt för honom att lära sig. Men om han vet vad Qur’ânen och autentisk Sunnah säger och förnekar och motsätter sig dess bevis, är hans tillstånd väldigt riskabelt.