Person följer imamens läsning ur Mushaf

Fråga: Vad är domen för att följa imamens läsning i Tarâwîh och Qiyâm-ul-Layl ur en Mushaf?

Svar: Det är föreskrivet för den bedjande att tiga och lyssna när imamen läser, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har befallt. Om han inte distraheras från lyssnandet är det okej att han följer imamens läsning med blicken. Det är nyttigt och framför allt om imamen gör många fel och glömmer.

Om följet distraherar honom från lyssnandet så att han kanske till och med börjar tolka en vers som han ser medan imamen fortsätter läsningen, skall han inte göra det. Det distraherar honom från lyssnandet och tystnaden som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har befallt.