Person får i uppdrag att sälja en vara för 100 men säljer den för 110

Fråga: Vad är domen för att en person ber mig sälja en vara för 100 och jag säljer den för 110 och behåller de där extra 10 för mig själv?

Svar: Det är inte tillåtet. De där extra 10 är inte dina. Dock är det tillåtet om han säger till dig att sälja varan för 100 och ta resten. Då är det inga problem att du säljer den för 100 och behåller resten. Det är emellertid ett villkor att han vet vad varan kostar. Han är kanske okunnig om priset och tror inte att hans vara kostar mer än 100 varefter han säger till dig att sälja den för 100 och ta resten. I det fallet måste du berätta för personen om det verkliga priset och att varan är värd mer än så. Gör du inte det så har du bedragit honom. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen av er tror förrän han önskar sin broder det han önskar sig själv.”