Person dog med guldtand i munnen

Fråga: Om en person med en guldtand dör, skall man då låta tanden vara eller skall den dras ut? Vad är domen om andra tänder kommer till skada vid en eventuell tandutdragning? Har det rapporterats något om det?

Svar: För det första är det inte tillåtet för en man att ha guldtänder om han inte behöver dem. Han får inte ha guldtänder i ett utsmyckande syfte. Det är bara kvinnor som får ha guldtänder om det hör till deras sed. Vad männen beträffar, så får de inte alls ha guldtänder om det inte finns något behov av dem.

För det andra skall guldtanden dras ut om liket inte vanställs. Ty guldtanden är numera arvingarnas egendom. Om den inte kan dras ut utan vanställning på så sätt att andra tänder lossnar, så skall den inte dras ut. I så fall får liket begravas med den.

Om arvingen är könsmogen, normal och förnuftig och låter liket vara som det är, så skall det låtas vara. Annars säger de lärda att så fort man vet att liket har förmultnat så skall man gräva upp det och dra ut tanden så att inte egendomen rinner ut i sanden, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har förbjudit1.

1al-Bukhârî (2408) och Muslim (1715).