Person avviker från samlingens hopslagna böner

Fråga: En muslim avviker från den resterande samlingen som slår ihop bönerna på grund av regn och kyla eftersom han inte anser det vara giltigt att slå ihop bönerna utan en avsikt för det innan den första bönen. Är det bättre att be med samlingen eller undvika den?

Svar: Vi har ju sagt att det inte är obligatoriskt att avse hopslagna böner och att det är tillåtet att slå ihop dem om skälet till det skulle uppstå under den första bönen.

Om en person avviker med sin åsikt som är baserad på Taqlîd eller Idjtihâd, klandras han inte för det om han fruktar Allâh så gott han kan. Annars är det obligatoriskt för muslimen att följa sanningen så fort den klargörs för honom. Det spelar ingen roll om den stämmer överens med det han tyckte igår eller inte. Den troendes tro är inte fullbordad förrän hans lust stämmer överens med det som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom med. Om personen avviker från samlingen för att han anser att hans avvikelse är korrekt och Allâhs religion som han kommer att träffa Allâh med på Domedagen, får han göra det. Ingen får ålägga någon annan sin Idjtihâd så länge det inte finns ett klart och tydligt bevis i frågan.

Baserat på detta säger jag till personen att ingen skada är skedd om han låter bli att slå ihop bönerna för att han anser att handlingen är ogiltig. Jag tycker dock att det är bättre att han ber med samlingen och avser en frivillig bön. Det är inte tillåtet att avvika från muslimernas samling. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde dem som hade bett obligatorisk bön hemma och sedan hittat en samling be att be med samlingen och sade att den bönen kommer att betraktas som frivillig i förhållande till dem. Jag anser att han skall be med samlingen och avse en frivillig bön. När ´Ishâ’ går in ber han ´Ishâ’.